Postări

Veșnicia s-a născut la sat

Imagine
Tip de activitate Evenimente din Calendarul activităţilor educative – exemple: Zilele școlii, Ziua Educației, Ziua Națională a României etcPrin intermediul proiectului ne propunem o incursiune în lumea satului bucovinean, promovarea credințelor populare și reînvierea tradițiilor cu privire la marile evenimente din viața omului. Este un proiect care se va desfășura pe o perioadă de un an, structurat pe patru activități.
FIȘA ACTIVITĂȚII Prof. Pintea Silvia AndreiaH 2 O - formula vieții

Imagine
Tip de activitate: Dezvoltarea noilor educaţii


Elevul Mîndrila Andrei din clasa a XII a B a împărtășit elevilor prezenți ( clasele I B, XII B, X E) experienta sa ca voluntar în Uganda. Întreaga sa prezentare și experienta a fost pusa sub semnul apei. Deși ploua frecvent in zona (data fiind poziția geografica, pe Ecuator), apa potabila este un produs de lux pentru ca doar cei cu bani pot cumpără apa necesara de băut, în rest ceilalți consuma pa din surse neautorizate expunându-se unor amenințări si pericole cu care locuitorii din zona s-au obișnuit sa trăiască - boli digestive si chiar moartea.
Grupul de voluntari prezenți in aceasta tabără și-au asumat schimbarea unei lumi care ar putea fi mai buna dacă am înmulți aceste gesturi.
FIȘA ACTIVITĂȚII Profesor Huțu Elena Monica

Fațete necunoscute ale traficului și consumului de droguri

Tip de activitate: Prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri, produse etnobotaniceIn cadrul activitatii d-na psiholog Elena Motovelet de la CPECA, a informat si consiliat elevii din clasele I A si C scoala profesionala pe problematica traficului si consumului de droguri. Interesul elevilor s-a concentrat pe dependenta de substante interzise si pe etnobotanice.
FIȘA ACTIVITĂȚII Profesor Huțu Monica

VIITORUL MEU - VIITORUL NOSTRU

Imagine
Tip de activitate Dezvoltarea noilor educaţii
Proiectul VIITORUL MEU=VIITORUL NOSTRU, s-a derulat în cadrul Săptămânii Educației Globale din perioada 18-26 noiembrie 2017. Tema pentru Săptămâna  Educaţiei  Globale 2017 este „Lumea mea depinde de noi”/ “My World Depends on Us”. Proiectul  Viitorul meu=Viitorul nostru! este important din perspectiva educaţiei globale, a educaţiei pentru mediu, a educației pentru participare și democrație, a educației pentru schimbare și societate, prin conştientizarea faptului că toţi trăim într-o lume a cetăţeanului global, aflată la răspântii, marcată puternic de probleme de mediu, contradicții și conflicte sociale. Activitățile desfășurate în cadrul proiectului au fost: 1.Arta designului eco-Confecționare de costumații din materiale reciclabile Defilare cu costumele realizate 2.Împreună pentru voi!-Donație fructe pentru elevii CSEI Suceava 3.Ce știi despre mediu și problemele apei?-Concurs pe echipaje ale claselor X-XII 4.Armonii cromatice și lingvistice înt…

Igiena personală în machiaj

Tip de activitate: Voluntariat, sănătate și igienă


Prezentarea unor reguli de igienă în tehnicile de machiaj .


FIȘA ACTIVITĂȚII
Profesor Pîslariu Lăcrimioara

Ce știu despre mediu și apă?

Imagine
Tip de activitate: Dezvoltarea noilor educaţii


Joc și învățare prin utilizarea aplicației KAHOOT! în activitatea didactică
Activitatea s-a desfășurat sub forma unui concurs între clase.

FIȘA ACTIVITĂȚII
Profesor Cionca Dorina

Bullying & Cyberbullying

Imagine
Tip de activitate: Dezvoltarea noilor educaţiiActivitatea  a avut drept obiectiv stimularea atitudinii civice în rândul elevilor şi a profesorilor în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de cyber/ bullying întâlnite, precum și  prevenirea şi combaterea acestor fenomene raspândite în mediul școlar. După ce au fost aduse în discuție fenomenele de bullying și cyberbullying s-au vizionat materiale video referitoare la tema discuțiilor, a avut loc și un joc de rol în care elevii participanți  au simulat un astfel de comportament și s-au căutat variante de soluționare cât mai eficientă a posibilelor conflicte.
FIȘA ACTIVITĂȚII


Prof. Loredana Irimiciuc


Demers pentru Sebi în școli și licee

Imagine
Tip de activitate: Dezvoltarea noilor educaţiiActivitatea a promovat dialogul și comunicarea, dezvoltarea spiritului de colaborare, dezvoltarea capacității de a lucra în echipă, stimularea creativității elevilor și descoperirea unor talente literare precum și promovarea ideii de voluntariat în rândul elevilor.
FIȘA ACTIVITĂȚII profesor Irimiciuc LoredanaÎnveți ceea ce vezi

Imagine
Tip de activitate: Campanii de prevenire şi educaţie adresate elevilor şi părinţilor


Activitate desfășurată în cadrulul  Proiectului Educaţional-Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor şi violenţei  asupra copiilor şi tinerilor-Proiect național de conștientizare, consultare și participare a copiilor și tinerilor la prevenirea tuturor formelor de violență exercitate asupra lor în familie, școală, comunitate. Principalele moment ale activității au fost: 1. prezentarea și analiza unor secvențe de film privind violența; 2.dezbatere cu elevii inițiată de către Răuceascu Alexandra (clasa a X a A, președintele Consiliului reprezentativ al elevilor) pe baza unui material proiectat, privind diferitele forme, tipuri de violență, prevenirea violenței și combaterea violenței în mediul școlar; 3.moment artistic (interpretare melodii, de către elevi din clasele IX-XI) 4. discuții cu elevii, inițiate de către prof. Arhire Lucian, privind raporturile violență-societate.
FIȘA ACTIVITĂȚII
Prof. Arhire…